Welkom bij
Praktijk Tussentijd

Heb jij te maken met ingrijpend verlies? De wereld zoals je hem kende is voorgoed veranderd, het nieuwe heeft nog niet plaatsgevonden. Je bevindt je in ‘Tussentijd’. Merk je dat je vastloopt en zoek je steun bij je verlies? Voel je welkom om samen te ontdekken wat jij in jouw Tussentijd zult ontmoeten. Verlies heeft veel gezichten. Verlies is daarmee breder dan verlies van een dierbare na de dood. Verlies van gezondheid, een scheiding, het achterlaten van het geboorteland, kinderloosheid of het verlies van een onbezorgde kindertijd. Vaak ook stapelt verdriet zich op in onze rugzak en dragen we ongemerkt een steeds zwaarder wordende last met ons mee. Na ingrijpende gebeurtenissen kun je niet simpelweg de bladzijde omslaan. Je passeert een breuklijn. Of je verlies nog vers is, of dat het snel op je pad zal komen. Misschien ligt het al lange tijd achter je. Je verlies wil gezien en gevoeld worden.

Niemand kan vluchten voor zijn hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.

Paulo Coelho, De Alchemist

Individuele begeleiding

Jij bent welkom met jouw verhaal. Met dat wat pijn doet en moeilijk is. We maken contact met je verdriet en je kwetsbaarheid. Je gaat merken dat je meer in verbinding komt met je eigenheid en wat voor jou waarde heeft in je leven nu en in de toekomst. Dat inzicht geeft rust en levenszin.

Met je gevoel naar buiten

Jezelf uiten, kan buiten! Samen vinden we de weg door jouw rouwlandschap. Lichaam en geest krijgen aandacht tijdens begeleiding in de natuur.

Rouw op het werk

Verlies slaat niemand over. Leiders die investeren in mensen, zijn betrokken bij  collega’s die verlies ervaren. Loyaliteit en minder verzuim is het resultaat. Praktijk Tussentijd denkt mee bij vragen over rouw op het het werk.

Supervisie

Hoe meer je weet, des te beter je weet hoe weinig je weet. Blijf jij ook een leven lang leren, wees welkom om je leervragen en je eigen proces steeds weer serieus te blijven nemen. Zo zorg jij goed voor jezelf!

Tussentijd nodig na verlies?

Je raakt overspoeld door emoties of je voelt niets

Je begint te merken dat je je terugtrekt uit contact

Je gaat je schuldig voelen

Je merkt dat je jezelf onzichtbaar maakt, je jouw kwetsbaarheid verstopt

Je vindt het moeilijker om afscheid nemen en om te gaan met veranderingen

Je innerlijke onrust neemt toe sinds het verlies

Je verliest vertrouwen dat de ander er voor je is

Je dempt je gevoel door afleiding

Je batterij is sneller leeg

Je wereld voelt kleiner en leger dan voorheen